Predavanja i ispiti u ovom dijelu namijenjeni su onim osobama koje rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatraju izloženim radnicima, a koji su tijekom redovnog školovanja ili dopunskom izobrazbom stekli posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera radiološke sigurnosti prije najmanje pet godina.

Ovaj program namijenjen je osobama koje rukuju rendgenskim uređajima koji se koriste pri ispitivanju građe tvari, ali se ne smatraju izloženim radnicima.

Ovaj program namijenjen je osobama koje rukuju rendgenskim uređajima i zatvorenim radioaktivnim izvorima koji se koriste pri obavljanju poslova vezanih uz sigurnost (primjerice rendgenski uređaji za kontrolu prtljage i pošiljki kojima je područje izloženosti ograničeno kućištem), ali se ne smatraju izloženim radinicima (nisu u području izloženosti).

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja koji se koriste tijekom proizvodnog procesa ili tijekom automatiziranog upravljanja proizvodnjom, ali se ne smatraju izloženim radnicima (nisu u području izloženosti) – rendgenski uređaji ili uređaji u koje su ugrađeni zatvoreni radioaktivni izvori, a koji se koriste za određivanje debljine, visine, razine, gustoće ili vlage i slično.